top of page
  • holdingliat

המדריך המלא לקבלת ויזה הומניטארית

האם כדאי להעסיק עובד.ת זר.ה לקראת סיום הויזה שלהם, וכיצד ניתן להאריך את שהותם?

עובדים זרים זכאים לשהות בארץ עד 63 חודשים. למרות זאת, במקרים מיוחדים ניתן להאריך את תקופת השהות של העובדים, בכדי לאפשר להם להמשיך לעבוד עבור המטופל הסיעודי שלהם. בכדי להאריך את תקופת השהות בצורה חוקית, עליכם להגיש בקשה להארכת הויזה. בקשה זו נקראת ויזה הומניטרית.


מהם התנאים להגשת הבקשה? 1. העו"ז הועסק אצל המטופל הסיעודי למשך שנה לפחות. עובד שלא עבד במשך שנה רצופה עבור המעסיק המבקש - לא יהיה זכאי לקבלת ההארכה. 2. העו"ז סיים את תקופת שהיותו החוקית (63 חודשים), ולא עברו יותר מ-90 ימים מאז סיים את תקופת ההעסקה האחרונה שלו בישראל. עובדים שסיימו 51 חודשים לא יהיו זכאים לקבלת ויזה הומניטרית. 3. תקופת התמדה - העו"ז עבד בעברו במשך 24 חודשים רצופים לפחות עבור מטופל אחד. עו"ז שלא יוכל להוכיח התמדה, לא יהיה זכאי להארכת השהות. פטירת מטופל או מעברו לבית אבות לא ייחשבו כפגיעה ברצף ההתמדה. 4. העו"ז סיים את ההעסקתו האחרונה בעקבות פטירת מטופל או בעקבות מעבר לבית אבות. 5. לא חלפו 8 שנים מיום כניסתו של העו"ז לישראל לצורך עבודה בסיעוד. 6. הרישיון של העו"ז לא הוארך בעבר עבור נסיבות הומניטריות. במידה והרשיון הוארך לצורך טיפול בבן/בת זוג של המטופל שהתגורר יחד עם המטופל המקורי - יהיה זכאי העו"ז לקבל הארכת שהות. שימו לב! ישנן הקלות עבור נכים מתחת לגיל פרישה הזכאים להעסיק עו"ז לצרכי סיעוד. ביכולתם להגיש בקשה גם עבור עו"ז שעברו 8 שנים, אך לא יותר מ-13 שנים מאז כניסתם הראשונה לישראל. בנוסף, ביכולתם להגיש בקשה גם עבור עובדים זרים שחלפו מעל 90 ימים מאז סיום העסקתם האחרונה. שימו לב! גם לאחר קבלת הויזה ההומניטרית - מחוייב העו"ז לאיזור הגאוגרפי שאליו הוא משתייך. במידה ותרצו להעסיק עו"ז מאיזור אחר, עליכם להגיש בקשה לקבלת אישור מעבר.ליאת


Коментарі


קבוצת הורים

הצטרפ/י

יצירת קשר

שלח/י הודעה

מייל

שלח/י

חייג

‭‭‭052-6868540

זה המקום להשאיר פרטים כדי שנוכל ליצור קשר, להכיר ולסייע.

ליאת כהן - עובדת סוציאלית

הפנייה נישלחה בהצלחה

מלאו את הפרטים ליצירת קשר

bottom of page